Kód:

POP4

Cena:

0 Kč

Typ:

Pop Balet - výběrové skupiny

Školní rok:

2016/17

Kurzem Vás provede Veronika Bjalončíková

Lektorka moderního tance - Veronika Bjalončíková
Lektorka moderního tance - Majka Piskořová Veselá

Kurzem Vás provede Majka Piskořová Veselá

Objednávka kurzu

IV. Výběrový soubor Pop Balet

Podobné kurzy