Kód:

POP4

Cena:

0 Kč

Typ:

Pop Balet

Školní rok:

2016/17

Kurzem Vás provede Veronika Bjalončíková

Lektorka moderního tance - Veronika Bjalončíková
Lektorka moderního tance - Majka Piskořová Veselá

Kurzem Vás provede Majka Piskořová Veselá

Objednávka kurzu

IV. Výběrový soubor Pop Balet

Podobné kurzy

Pop Balet B (15 - 30 let)

Pop Balet A (15 - 30 let)

Pop Balet 2 (10 - 15 let)

Pop Balet C (15 - 30 let)